محل تبلیغات شماهر کی تونست این عکس سه بعدی رو ببینه برنده است.جایزش هم هر چی خودش ازم خواست راهنمایی : برای دیدن این قبیل از عکس های سه بعدی نیازی به عینک نیست.فقط کافیست با حوصله و تمرکز کافی به عکس خیره شده و خیلی آهسته سر را عقب و جلو کنید.سعی کنید به عمق عکس خیره شوید چشم ها را هم زیاد حرکت ندهید .

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها